Witte aanslag op tegels tuin

Wat is witte aanslag?
We krijgen regelmatig vragen over wat de witte aanslag is op tegels in de tuin. De witte aanslag wordt kalkuitbloei genoemd en is vaak als witte vlekken zichtbaar op donkerkleurige betonproducten.

Hoe ontstaat witte aanslag op tegels?
Beton wordt gemaakt van de natuurlijke producten zand, grind, cement en water. Door de samenvoeging van cement en water wordt er calciumhydroxide, ofwel zogenoemde ‘vrije kalk’ gevormd. De kalkafzetting gaat vervolgens een reactie aan met kooldioxide (CO2) in de lucht, waardoor calciumcarbonaat ofwel witte uitslag ontstaat.

Primaire uitslag
Wanneer witte uitslag al direct bij de productie ontstaat, spreken we van primaire uitslag . Om primaire uitslag tot een minimum te beperken of zelfs uit te sluiten, worden de productieprocessen vanzelfsprekend voortdurend bewaakt en verder ontwikkeld.

Secundaire uitslag
Kalk is de enige stof in beton die niet gebonden is door de andere grondstoffen. Eenmaal buiten opgeslagen of in gebruik genomen, kan er een vervolgreactie tussen de naar buiten tredende vrije kalk en CO2 ontstaan, de zogenoemde ‘secundaire uitslag’. Deze secundaire uitslag heeft als mogelijk gevolg dat er witte uitslag op het betonoppervlak ontstaat.

Is witte aanslag schadelijk?
Witte aanslag of kalkuitslag op tegels heeft géén negatieve invloed op de sterkte of de duurzaamheid van de tegel.

Hoe witte aanslag op tegels verwijderen?
Witte aanslag of kalkuitboei is praktisch niet van het betonoppervlak te verwijderen zonder de tegels aan te tasten. Echter, onder invloed van kooldioxide in de lucht verandert het calciumcarbonaat in een stof die wel oplosbaar is. Zure verontreiniging in de lucht versnelt dit proces, waardoor witte uitslag op het betonoppervlak dus sneller verdwijnt op plaatsen in de buurt van veel industrie dan in gebieden met relatief schone lucht. Witte uitslag verdwijnt op den duur dus vanzelf, waarbij geduld letterlijk en figuurlijk een schone zaak is!

Er zijn een aantal producten verkrijgbaar voor het verwijderen van witte aanslag op tuintegels, maar het is zeer waarschijnlijk dat je hiermee ook de kleur en textuur van de bestrating aantast. Zoals gesteld, op den duur verdwijnt de witte uitslag vanzelf.

Vragen en advies
Neem bij vragen contact op met onze klantenservice. We beantwoorden graag je vragen en helpen je verder.