Hoe bestrating aanleggen?

Onderstaand beschrijven we in het algemeen het aanleggen van bestrating in 9 stappen. Op de pagina verwerkingsadvies staan diverse Youtube filmpjes met verwerkingsadviezen per type bestrating.

Stap 1: voorbereiding

Een terras, tuin of oprit kan door een handige doe-het-zelver worden aangelegd. Aan een geweldig eindresultaat gaat een goede voorbereiding vooraf. Maak een schets van uw tuin, terras of oprit, zodat u precies weet hoe deze eruit moet komen te zien. Met een gedetailleerd tuinplan weet u precies de ligging en afmetingen van uw bestrating en kan u de benodigde materialen bestellen.

Bij het aanleggen van bestrating zit u veel op de knieën. Een goed paar kniebeschermers is dan ook aan te raden. Draag werkhandschoenen, zodat u voorkomt dat uw handen kapotgaan door scherpe randen van uw bestrating. En om te voorkomen dat uw tenen worden geplet onder uw bestrating moet u stevige werkschoenen dragen. Wij adviseren u om ook goede werkkleding te dragen.

Stap 2: Contouren uitzetten

Zet op basis van uw ontwerp de contouren van uw bestrating uit met behulp van piketpaaltjes, draadpennen of dunne latten. Belangrijk hierbij is dat de hoofdmaten kloppen. Plaats de paaltjes aan de buitenrand van het straatoppervlak. Geef vervolgens op de paaltjes de hoogte aan waarop de stenen gelegd dienen te worden. De steenhoogte ligt op 1 tot 2 cm onder de dorpel. Om de hoogte makkelijk vast te stellen, adviseren wij om gebruik te maken van een bouwlaser.

Stap 3: Afschot instellen

Om te voorkomen dat uw bestrating na een flinke regenbui blank staat, is een goede afwatering noodzakelijk. Voor een goede afwatering moet u straten met een afschot. Dit is een lichte helling van 1 tot 2 centimeter per meter. Houd bij het vaststellen van de hoogte op de paaltjes hier rekening mee. Tussen de piketpaaltjes kan u een draad, de zogenoemde uitzetdraad, spannen zodat de contouren van de bestrating duidelijk zichtbaar zijn.

Stap 4: Zandbed voorbereiden

In het uitgezette deel worden daarna de voorbereidingen voor het zandbed gemaakt. Het zandbed moet minimaal 20 tot 30 cm dik zijn, afhankelijk van de zwaarte van de belasting. Om voor een extra stevig zandbed te zorgen stort u onder de zandlaag een laag gebroken steenpuin of grof split van 10 cm storten. Om te voorkomen dat er later onkruid door de bestrating groeit kan deze laag afgedekt worden met worteldoek.

Houd bij het bepalen van de uit te graven diepte rekening met de dikte van de bestrating. De bestrating moet ongeveer 1 cm hoger komt te liggen dan de opsluiting.

Stap 5: Zandbed aanleggen

Voor het zandbed kunt u fijn split of metselzand gebruiken voor een goede waterafvoer. Een goede afvoer vermindert de kans op kalkuitbloei. Stamp het zandbed voor het bestraten een keer licht aan. Het zandbed kan ook een keer licht worden afgetrild met een trilplaat. Door cement door het zandbed te strooien krijgt u een stevigere ondergrond. Dit is vooral aan te bevelen wanneer gladde tegels zoals natuursteentegels worden gebruikt.

Stap 6: Opsluitbanden plaatsen

Plaats eerst de opsluitranden met behulp van betonbanden, palissade elementen of een kopse of liggende rollaag. Opsluitbanden worden vaak 1 cm lager dan de bestrating zelf geplaatst.

Stap 7: Zandbedhoogte bepalen

Nu de opsluitbanden zijn geplaatst, kan u deze ook gebruiken voor het controleren van de hoogte en het afschot van het zandbed. Gebruik hiervoor een strijklat, lange waterpas of afreibalk. Leg de uiteinden van de plank op de kantopsluiting, trek met de afreibalk het overtollige zand weg en vul ontstane gaten op met zand.

Stap 8: Bestrating aanleggen

Nu zijn alle voorbereidingen voltooid en kan gestart worden met bestraten in het verband dat is ontworpen. Het dichtstraten kan op twee manieren gebeuren. De stenen kunnen gevlijd worden, wat betekent dat ze zo op het zandbed in verband tegen elkaar aangelegd worden. Maar het is ook mogelijk om steen voor steen op de goede hoogte te leggen. Dat kan betekenen dat onder de ene steen zand weg moet terwijl onder de andere steen extra zand bijgebracht moet worden. Met een straatmakerhamer worden ze daarna op de goede hoogte vast getikt.

Om het zandbed niet te beschadigen kunt u het beste werken vanaf de reeds geplaatste bestrating. Werk van het hoogste gedeelte naar het laagste gedeelte toe. Leg eerst de hele tegels of stenen en vul daarna de gaten op. Gebruik hiervoor een tegelknipper of steenzaag. Denk hierbij aan uw eigen veiligheid en gebruik een veiligheidsbril en werkhandschoenen.

Hanteer bij strakke bestrating en tegels zonder facet een minimale voeg van 2mm, zodat u voorkomt dat de randen van de bestrating beschadigen. Meng indien u genuanceerde bestrating gebruikt de bestrating uit verschillende verpakkingen in verband met natuurlijke verschillen in aders en kleur.

Stap 9: Invegen en aftrillen

Vul voegen op door voegzand op de bestrating te gooien. Met een beetje water en een bezem is het zand eenvoudig in de voegen te vegen. Veeg de bestrating vervolgens goed schoon en tril dan pas de bestrating af met een trilplaat. Tril van de rand van de bestrating naar het midden. Om vervuiling of beschadiging van uw bestrating te voorkomen dient de trilplaat schoon te zijn.

Bij licht gekleurde bestrating dient de trilplaat een wit rubberen mat of zool te hebben, bij donkere bestrating dient de trilplaat een zwart rubberen mat te hebben. Vul voegen en kieren tot slot nogmaals op met voegzand. Voegzand is beschikbaar in diverse kleuren, zodat u de kleur kan kiezen die het beste past bij uw bestrating. Laat het voegzand minimaal een week liggen en probeer uw bestrating een week niet te 
belasten.

LET OP

Niet alle bestrating mag worden afgetrild. Natuursteentegels en terrastegels mogen niet worden afgetrild. Gebruik voor een rubberen hamer (wit) voor het aanslaan van tegels. Neem bij twijfel contact op met onze klantenservice

Hulp of advies nodig?

Neem bij vragen contact op met onze klantenservice. Wij beantwoorden graag uw vragen. Bezoek voor tuininspiratie onze showtuinen. Wij hebben 14 voorbeeldtuinen gecreëerd vol inspiratie voor uw eigen tuin en terras.