Privacyverklaring van Van der Heijden Sierbestrating B.V.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevens die door Van der Heijden Sierbestrating B.V. ( hierna: Van der Heijden) worden verzameld via onze website www.vanderheijdensierbestrating.nl en doordat u gebruik maakt van onze diensten.

De privacyverklaring heeft als doel u te informeren op welke wijze Van der Heijden omgaat met persoonsgegevens die zij via haar website en diensten verkrijgt. Van der Heijden respecteert en beschermt uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

 

Wie verwerkt uw gegevens?

Van der Heijden Sierbestrating B.V., gevestigd te (4724 SN) Wouw, aan de Donkenweg 7, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Bankrekeningnummer.

 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

 • Gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst: wij verzamelen en gebruiken slechts die persoonlijke gegevens (bijv. naam, e-mailadres) die u aan ons verstrekt of die door u worden ingevoerd in een invoerveld op onze website. De opgeslagen persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en de bewerking van uw verzoeken. Wanneer de overeenkomst volledig is afgewikkeld en de koopprijs volledig is betaald, worden uw gegevens opgeslagen in overeenstemming met de fiscaal- en civielrechtelijke bewaartermijnen en na afloop van deze termijnen weer verwijderd.
 • Gegevens voor klantenaccount: bij het openen van een klantenaccount door middel van de functie “Bedrijfsaccount aanmaken“ of “Account aanmaken” worden uw gegevens duurzaam opgeslagen in de klantendatabank van Van der Heijden. U kunt te allen tijde verlangen dat uw klantgegevens en uw klantenaccount worden verwijderd. Meer informatie daarover vindt u hieronder.
 • Gegevens voor de nieuwsbrief: bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijde afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan info@vanderheijdensierbestrating.nl of via een link in de nieuwsbrief.
 • Gegevens voor klantbeoordelingen: Van der Heijden geeft de mogelijkheid haar producten en diensten te beoordelen (reviews). De publicatie van uw review vindt anoniem plaats dan wel onder de naam door u in het bestemde veld opgegeven. Van der Heijden heeft hiervoor Feedback Company ingeschakeld. De privacyverklaring van Feedback Compagnie staat als link op onze website en komt in beeld bij het geven van een review.

 

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen, meenemen

 • Recht van opzegging: U hebt het recht om uw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens te allen tijde weer in te trekken met werking voor de toekomst.
 • Recht van inzage: U hebt het recht om inzage te verlangen in de gegevens die zijn opgeslagen onder uw naam. Op uw verzoek kunnen deze gegevens ook elektronisch worden verstrekt.
 • Recht op verwijdering, afscherming, verbetering of aanvulling: U hebt het recht om verwijdering, afscherming, verbetering of aanvulling te verlangen van uw persoonlijke gegevens. Indien wettelijke voorschriften verwijdering in de weg staan, worden deze gegevens afgeschermd, zodat ze uitsluitend nog toegankelijk zijn uit hoofde van dwingende wettelijke voorschriften.
 • Recht op meenemen: U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 • Recht op klacht: belanghebbenden kunnen een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanspreekpunt: om uw bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u schriftelijk contact opnemen met Van der Heijden Sierbestrating B.V., Donkenweg 7, 4724 SN Wouw, of een e-mail sturen aan info@vanderheijdensierbestrating.nl. Aan het uitoefenen van uw bovengenoemde rechten zijn geen kosten verbonden.

 

Wanneer hebben derden toegang tot uw gegevens

 • Doorgifte voor afwikkeling van de opdracht: de door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden in het kader van de afwikkeling van de opdracht doorgegeven aan het bedrijf dat de levering verzorgt, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen.
 • Doorgifte voor afwikkeling van betaling: wij geven uw betaalgegevens door aan de betreffende kredietinstelling of de betreffende betalingsdienstverlener in het kader van de afwikkeling van betalingen.
 • Doorgifte voor het verzenden van reclamemiddelen: voor het verzenden van de reclamemiddelen van Van der Heijden geven wij uw gegevens door aan externe dienstverleners. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor externe reclamedoeleinden.
 • Doorgifte aan overheidsinstanties resp. op gerechtelijk bevel: op verzoek van de bevoegde instanties moeten wij in individuele gevallen persoonlijke gegevens (bestandsgegevens) doorgeven, voor zover dit noodzakelijk is voor strafvervolging, beveiliging, voor het vervullen van de wettelijke taken van de Binnenlandse Veiligheidsdienst of de militaire inlichtingen-dienst, of voor handhaving van intellectuele eigendomsrechten.
 • Social Media: om uw privacy te beschermen maakt onze website geen gebruik van social plugins wanneer u onze website bezoekt. Wij maken op onze website slechts gebruik van grafische links van sociale netwerkaanbieders zoals Facebook en Twitter.

 

Wat zijn cookies?

Van der Heijden gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, laptop of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wij wijzen er wel op dat u bepaalde functies van onze website eventueel niet kunt gebruiken indien u de cookies uitschakelt.

 

Wat doet Van der Heijden aan databeveiliging?

Van der Heijden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website en de andere computersystemen zijn beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen en ook tegen verlies en beschadiging.

Bij het verzenden van persoonlijke gegevens gebruiken wij technische encryptieprocedures. Indien gecodeerde gegevens worden verzonden, kunt u dit in de statusbalk van uw browser herkennen aan een gesloten symbool bijvoorbeeld een sleutel of een slot.

 

Vragen

Voor alle vragen over uw gegevens of over gegevensbescherming bij Van der Heijden kunt u contact opnemen met Van der Heijden Sierbestrating B.V. op het adres Donkenweg 7, 4724 SN Wouw, of per e-mail: info@vanderheijdensierbestrating.nl.